Tìm người thân

MS12093 : Nguyễn Thị Thuyết tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1945

ông Nguyễn Văn Thêm

Gia đình mong biết tin người thân ruột thịt của ông Nguyễn Văn Thêm, tức Chung Văn Chiên. Thân sinh là 2 cụ Chung Văn Kế và Kiều Thị Bé. Dưới cụ còn em gái tên Bưởi. Quê Tùng Thiện, Sơn Tây. Thất lạc năm 1945.

Năm 1945, ông Thêm bị bắt lính vào miền Nam rồi bặt tin gia đình đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *