Tìm người thân

MS14678: Nguyễn Thị Thúy Trang tìm mẹ Nguyễn Thị Dung

Họ và tên: Nguyễn Thị Dung

Năm thất lạc: 1976

Chị Nguyễn Thị Thúy Trang

Chị Nguyễn Thị Thúy Trang mong tìm mẹ Nguyễn Thị Dung, sinh khoảng năm 1938. Các con là Lan, Trang và Sơn.

Khoảng năm 1954, Bà Nguyễn Thị Dung, là người gốc Bắc, di cư vào An Khê, Bình Định làm việc tại khu giải trí chợ Đồn. Trong thời gian này, bà Dung lập gia đình và có ba con là Lan, Trang và Sơn. Năm 1976, bà Dung dẫn chị Nguyễn Thị Thúy Trang và anh Nguyễn Văn Sơn đến cổng chào An Khê, bà Dung dặn hai con đứng đợi. Sau đó bà Dung không quay lại và bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]