Tìm người thân

MS16143: Nguyễn Thị Thúy Kiều tìm bác Nguyễn Đình Vẹt

Họ và tên: Nguyễn Đình Vẹt

Tên cha: Nguyễn Đình Tý

Tên mẹ: Nguyễn Thị Huyền

Tên anh-chị-em: Huyễn, Bén và Vòi

Năm thất lạc: Khoảng năm 1942

Gia đình mong biết tin ông Nguyễn Đình Vẹt, sinh khoảng năm 1920, quê Hải Hưng cũ. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Đình Tý và Nguyễn Thị Huyền. Các chị em là Huyễn, Bén và Vòi.

Khoảng năm 1942, ông Phạm Đình Vẹt theo thanh niên trong làng vào miền Nam làm phu cao su, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *