Tìm người thân

MS19162: Nguyễn Thị Thương Lan tìm mẹ Nguyễn Thị Quý

Họ và tên: Nguyễn Thị Quý

Năm sinh: 1967

Năm thất lạc: 1997

Chị Nguyễn Thị Thương Lan tha thiết tìm mẹ Nguyễn Thị Quý, sinh 1967, tại Phú Thọ. Bỏ nhà đi năm 1997.

Bà Quý kết hôn với ông Nguyễn Mạnh Khương rồi sinh được 2 người con là Lan và Phương. Hai vợ chồng là công nhân ngành chè ở Phú Thọ. Năm 1997, do giận chồng nên bà Quý bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]