Tìm người thân

MS11745: Nguyễn Thị Thuận tìm con trai Thái Dương Xuân Khanh

Họ và tên: Thái Dương Xuân Khanh

Năm sinh: 1974

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Thuận

Bà Nguyễn Thị Thuận đăng ký tìm con trai Thái Dương Xuân Khanh, sinh năm 1974. Thất lạc năm 1975, tại Sài Gòn.

Tháng 5/1974, bà Thuận sinh con trai tại nhà bảo sanh Hà Đông Hà, Sài Gòn. Tháng 11/1974, vợ chồng bà Thuận vì có việc ở Nha Trang nên gởi anh Khanh vào tổ chức Hold The Chirldren International. Tháng 3/1975, bà đến đón con thì nhà giữ trẻ đã đóng cửa. Kể từ ngày đó, gia đình không biết tin tức gì về anh Khanh.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]