Tìm người thân

MS22527: Nguyễn Thị Thu Uyên tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1972

Chị Nguyễn Thị Thu Uyên lúc nhỏ

Chị Nguyễn Thị Thu Uyên, sinh khoảng năm 1969, đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi Bùi Thị Di kể lại. Cuối năm 1972, có người đàn ông dẫn một bé gái khoảng 3 tuổi cho một bà bán gánh hàng rong ở cầu thang chợ Đà Lạt. Lúc giao con, người đàn ông có đưa 1 tấm hình của bé gái, phía sau có ghi tên Phạm Thị Trang, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *