Tìm người thân

MS7919: Nguyễn Thị Thu tìm em Nguyễn Thị Đường

Họ và tên: Nguyễn Thị Đường

Tên anh-chị-em: Thị Thu, Thị Đường, Văn Anh, Văn Nam

Năm thất lạc: Tháng 4/2003

Chị Thu (áo vàng) và chị Đường

Chị Thu (áo vàng) và chị Đường

Chị Nguyễn Thị Thu mong muốn tìm em là Nguyễn Thị Đường, sinh năm 1985. Mẹ là bà Phùng Thị Tứ. Các anh chị em trong gia đình là Thu, Anh và Nam.

Bố mất sớm, hoàn cảnh khó khăn nên chị Thu và chị Đường phải nghỉ học đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, từ năm 2003 đến nay thì không nhận được tin tức gì của chị Đường.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *