Tìm người thân

MS25614: Nguyễn Thị Thu tìm dòng họ nội

Họ và tên: Dòng họ nội

Quê quán: Tây Ninh

Năm thất lạc: ~1941

Ông Nguyễn Hòa Quân – tức À Vân

Chị Nguyễn Thị Thu tìm dòng họ bên nội, thất lạc khoảng năm 1941 tại Tây Ninh.

Bố của chị Thu là ông Nguyễn Hòa Quân (tên gia đình nuôi đặt), tên ba mẹ ruột đặt là “À Vân. Ông sinh năm 1935, tại Tây Ninh và có thể là người dân tộc Tà Mun.

Khoảng năm 1941, ông Quân lên 6 tuổi, cha ông Quân mang ông đi ở cho nhà cụ Tám Điều để chăn bò. Lúc ông Quân 7-8 tuổi, cụ Tám Điều tiếp tục bán ông cho Thầy Cai Tổng Mạnh. Từ đó, ông Quân không còn thông tin gì về gia đình.

Sau này, ông Quân có quay lại hai gia đình mà ông từng ở nhưng cũng không có thông tin gì.

Trong ký ức, ông Quân nhớ nơi mình từng ở có nhiều nhà sàn, được gọi là “cái sóc” ở gần Toà Thánh Tây Ninh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *