Tìm người thân

MS640: Nguyễn Thị Thu Kim tìm con Nguyễn Tấn Hà

Họ và tên: Nguyễn Tấn Hà (thường gọi là Cức Em)

Năm sinh: 1974

Tên cha: Nguyễn Tấn Bảo

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thu Kim

Tên anh-chị-em: Nguyễn Tấn Niệm ( Cức Anh ), Nguyễn Tấn Hà ( Cức Em), Nguyễn Tấn Nam

Năm thất lạc: 1977

3.bmp

Hình của bà Nguyễn Thị Thu Kim

Bà Nguyễn Thị Thu Kim tìm con là Nguyễn Tấn Hà tức Cức Em, sinh năm 1974. Cha là Nguyễn Tấn Bảo, anh trai là Nguyễn Tấn Niệm (hay Cức Anh), và em trai là Nguyễn Tấn Nam.

Trước đây cả gia đình sống tại Hưng Thủy, Thừa Thiên Huế. Năm 1977, gia đình đi kinh tế mới ở Đồng Nai. Khi đi đến ga Nha Trang, vợ chồng ông Bảo dặn 3 con ngồi chờ để chuyển đồ lên tàu, khi quay lại thì không thấy anh Hà đâu nữa. Gia đình đã đi tìm anh Hà suốt 1 tuần ở ga Nha Trang nhưng vẫn không thấy.

Hơn 30 năm qua, bà Kim luôn mong muốn một ngày được gặp lại đứa con trai bị thất lạc của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *