Tìm người thân

MS13879: Nguyễn Thị Thu Huyền tìm mẹ nuôi Chu Thị Mai Hương

Họ và tên: Chu Thị Mai Hương

Năm sinh: 1938

Năm thất lạc: 1975

Ảnh bà Hương

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền đăng ký tìm mẹ nuôi Chu Thị Mai Hương, sinh năm 1938, tại Sài Gòn.

Trước năm 1970, bà Hương làm thông dịch viên cho hãng RMK của Mỹ tại Sài Gòn. Năm 1971, bà lấy chồng là người Mỹ tên là Tague. Năm 1972, bà Hương cùng chồng sang Mỹ sinh sống.

Sau khi sang Mỹ, bà Hương theo học ngành y tá và vẫn thường liên lạc với con nuôi nhưng đến năm 1975 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *