Tìm người thân

MS15403 : Nguyễn Thị Thu Hà tìm mẹ

Họ và tên: Tìm mẹ

Năm thất lạc: 1977

Chị Nguyễn Thị Thu Hà

Chị Nguyễn Thị Thu Hà đăng ký tìm mẹ.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Vương Thị Dung kể lại, ngày 29/8/1977, có một người phụ nữ đến nhà hộ sinh Hàng Bún tại Hà Nội sinh con gái. Sau khi sinh con 3 ngày, vì gia đình đông con nên người mẹ để con lại nhà hộ sinh. Khoảng 1 tuần sau, người bố đến nhà hộ sinh tìm con nhưng không gặp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *