Tìm người thân

MS10202: Nguyễn Thị Thiểm tìm con Nguyễn Thị Hương

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thảo My

Năm thất lạc: 5/1995

Ông Nguyễn Văn Thiểm

Ông Nguyễn Văn Thiểm

Ông Nguyễn Văn Thiểm đăng ký tìm con Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1993, tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cha mẹ là ông Thiêm và bà Lan. Tháng 5/1995, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hương được cha mẹ mang giao cho sơ Mai Tuyết ở Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh để gửi sang nước ngoài làm con nuôi. Sau khi giao con, gia đình không nhận thêm thông tin gì về Hương nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *