Tìm người thân

MS14603: Nguyễn Thị Thích tìm chồng Trương Minh Tao

Họ và tên: Trương Minh Tao

Tên anh-chị-em: Trương Minh Tạo

Năm thất lạc: 1943

Cụ Nguyễn Thị Thích đăng ký tìm chồng Trương Minh Tao, sinh khoảng năm 1918. Quê Sài Gòn. Anh là Trương Minh Tạo.

Cụ Trương Minh Tao là con út trong gia đình có 5 con. Năm 1940, cụ Tao cưới cụ Nguyễn Thị Thích và sinh sống tại Sài Gòn. Năm 1943, cụ Tao ra Hà Nội tập kết, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *