Tìm người thân

MS10357: Nguyễn Thị Thí tìm con Nguyễn Đình Đại

Họ và tên: Nguyễn Đình Đại

Năm sinh: 1978

Năm thất lạc: 8/1/2000

Anh Nguyễn Đình Đại

Anh Nguyễn Đình Đại

Bà Nguyễn Thị Thí đăng ký tìm con Nguyễn Đình Đại, sinh năm 1978.

Trước đây, anh Đại sống cùng gia đình tại Định Quán, Đồng Nai. Sau khi học hết lớp 11, anh Đại bỏ học để vào Thủ Đức kiếm sống. Ngày 8/1/2000, anh Đại bỏ đi rồi bặt tin từ ngày đó

Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]