Tìm người thân

MS13175 : Nguyễn Thị Thì tìm chồng Pecxoco

Họ và tên: Pecxoco

Năm thất lạc: 1973

Ảnh bà Thì

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Thì đăng ký tìm chồng Pecxoco. Là lính Mỹ có thời gian đóng quân tại Pleiku từ trước năm 1973.

Trước năm 1973, ông Pecxoco làm việc ở phi trường Cầu Hạnh, Biển Hồ. Năm 1973, kết hôn với bà Nguyễn Thị Thì rồi sinh được một người con gái. Năm 1973, ông về nước rồi mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *