Tìm người thân

MS3409: Nguyễn Thị Thêm tìm cô Nguyễn Thị Ào

Họ và tên: Nguyễn Thị Ào

Năm sinh: 1937

Tên cha: Nguyễn Văn Tụm

Tên mẹ: Lê Thị Cồn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Hồn, Nguyễn Thị Phú, Nguyễn Văn Chét

Năm thất lạc: 1945

Gia đình đăng ký tìm bà Nguyễn Thị Ào, sinh khoảng năm 1937, là con của hai cụ Nguyễn Văn Tụm và Lê Thị Cồn. Các anh chị là Hồn, Phú và Chét.

Ngày 5 tháng 12 năm 1945, bà Ào theo gia đình vào Nam kiếm việc làm. Khi tới Quảng Nam thì không đi tiếp được nên đành quay về. Khi đó, bà Ào được một gia đình hoạt động cách mạng tại Quảng Nam xin về nuôi. Sợ con gái theo mình quay về quê sẽ bị chết đói nên hai cụ đành cho con gái đi làm con nuôi.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *