Tìm người thân

MS16398: Nguyễn Thị Thao tìm em Nguyễn Thị Lý

Họ và tên: Nguyễn Thị Lý

Năm sinh: 1959

Quê quán: Lâm Đồng

Năm thất lạc: 2007

Bà Nguyễn Thị Lý

Bà Nguyễn Thị Thao đăng ký tìm em Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1959. Quê Lâm Đồng.

Trước năm 2007, bà Nguyễn Thị Lý bị bệnh tâm thần. Năm 2007, bà Lý đi làm vườn ở Đức Trọng, Lâm Đồng rồi không quay về nhà, mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *