Tìm người thân

MS15810 : Nguyễn Thị Thảo tìm chị Nguyễn Thị  Mỹ

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ

Tên cha: Nguyễn Chí Trực

Tên mẹ: Phạm Thị Bé

Tên anh-chị-em: Thực, Miện, Hậu, Uân và Thảo

Năm thất lạc: 1954

Bà Nguyễn Thị Thảo lúc trẻ

Bà Nguyễn Thị Thảo đăng ký chị Nguyễn Thị Mỹ, sinh khoảng năm 1934, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Chí Trực và Phạm Thị Bé. Anh chị em là Thực, Miện, Hậu, Uân và Thảo.

Năm 1950, bà Nguyễn Thị Mỹ theo người làng đi ở cho gia đình cụ Chánh Luận tại Thái Bình. Được một thời gian, bà Mỹ lên Hà Nội đi ở cho con gái cả của cụ Chánh Luận tên là cô Căn. Thời gian đầu, bà Nguyễn Thị Mỹ có viết thư, gửi quà về cho gia đình, rồi bặt tin từ năm 1954 đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *