Tìm người thân

MS5024: Nguyễn Thị Thảnh tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Cần Thơ

Tên cha: Nguyễn Văn Do

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tụi

Năm thất lạc: 1943

Bà Nguyễn Thị Thảnh

Bà Nguyễn Thị Thảnh

Bà Nguyễn Thị Thảnh rất mong tìm lại gia đình thất lạc khi bà khoảng 13 tuổi.

Bà Thảnh có thể sinh năm 1925-1930, quê quán ở tỉnh Tổng Định Hòa, hạc Cần Thơ. Trước đây, gia đình sinh sống gần mé sông Rạch Gòi, Hậu Giang. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Do và Nguyễn Thị Tụi. Do ba mẹ mất sớm, bà Thảnh cùng chị gái tên Ảnh và em gái tên Thơi sống với ngoại, thường gọi là cụ Cả Đại và cậu mợ Mười Tròn. Ba còn nhớ có dì ruột tên Chín Duyên làm nghề dệt chiếu ở Tầm Vu và dì Thiệt.

Khoảng năm 1943, sau khi ông ngoại qua đời, bà Thảnh theo một người hàng xóm tên Dê đi làm thuê rồi thất lạc gia đình luôn từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *