Tìm người thân

MS15102: Nguyễn Thị Thanh tìm con Dương Thị Thơm

Họ và tên: Dương Thị Thơm

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh

Năm thất lạc: 2002

Bà Nguyễn Thị Thanh đăng ký tìm con Dương Thị Thơm, sinh năm 1971, quê Vĩnh Phúc.

Năm 2002, cuộc sống khó khăn, chị Dương Thị Thơm lên Yên Bái kiếm việc làm. Bốn tháng sau, bà Nguyễn Thị Thanh lên tìm thì được biết chị Thơm theo bạn sang Trung Quốc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]