Tìm người thân

MS15342: Nguyễn Thị Thanh Thủy tìm gia đình

Họ và tên: Mẹ ruột

Năm thất lạc: 1972

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1972 tại Đà Nẵng đăng ký tìm mẹ ruột.

Theo thông tin từ mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Nhớ kể lại, năm 1972, bà Nhớ đến một bệnh viện tại Đà Nẵng nhận một bé gái 3 ngày tuổi về làm con nuôi. Lúc nhận con, người mẹ bảo gia đình nuôi đặt tên con là Thanh Thủy, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *