Tìm người thân

MS14657 : Nguyễn Thị Thanh Hiền tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm

Tên cha: Nguyễn Văn Quyên

Tên mẹ: Châu Thị Bông

Tên anh-chị-em: Liên và Lệ

Năm thất lạc: 1974

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền đăng ký tìm họ hàng bên nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm là bố của chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, quê Sài Gòn. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Quyên và Châu Thị Bông. Hai em là Liên và Lệ.

Trước năm 1974, ông Liêm là lính VNCH, đóng quân tại Quế Sơn, Quảng Nam. Năm 1974, ông Liêm lập gia đình với bà Phạm Thị Sau và có một con gái là Nguyễn Thanh Hiền. Cũng trong năm đó, ông Liêm qua đời, chị Hiền không có nhiều thông tin để đi tìm dòng họ nội.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]