Tìm người thân

MS13266: Nguyễn Thị Thăng tìm gia đình

Họ và tên: Mẹ tên Hậu

Năm thất lạc: 1958

Ảnh chị Thăng

Chị Nguyễn Thị Thăng, sinh năm 1958, đăng ký tìm mẹ tên Hậu, quê Bắc Giang. Năm 1958, vì hoàn cảnh mà bà Hậu phải cho con gái làm con nuôi bà Nhường ở Hà Nội rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *