Tìm người thân

MS13065: Nguyễn Thị Tâm tìm em Nguyễn Thị Tính

Họ và tên: Nguyễn Thị Tính

Năm sinh: 1940

Năm thất lạc: 1942

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Tính, sinh năm 1940, tại Quảng Ninh. Cha là hai cụ Nguyễn Văn Hạng và Nguyễn Thị Tằng. Thất lạc năm 1942 khi theo gia đình đi sơ tán từ Quảng Ninh về Hải Phòng. Sau này, cụ Tằng đi tìm kiếm thì nghe nói bà Tính đã được các nhà sư cưu mang nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]