Tìm người thân

MS14455: Nguyễn Thị Tâm tìm con Nguyễn Văn Chiến

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tâm

Năm thất lạc: 1998

Anh Nguyễn Văn Chiến lúc nhỏ

Bà Nguyễn Thị Tâm đăng ký tìm con Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1995. Quê ở Thái Nguyên.

Năm 1998, bà Nguyễn Thị Tâm gửi con trai là Nguyễn Văn Chiến vào trại trẻ mồ côi Hà Nội. Sau đó Chiến được nhận làm con nuôi và mất liên lạc từ đó.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *