Tìm người thân

MS7960: Nguyễn Thị Tám tìm con Nguyễn Như Tất

Họ và tên: Nguyễn Như Tất

Năm thất lạc: 14/4/1995

Anh Nguyễn Như Tất

Bà Nguyễn Thị Tám đăng ký tìm con là Nguyễn Như Tất, sinh năm 1978, tại Ninh Thuận. Tháng 4/1995, không hiểu vì lý do gì anh Tât bỏ nhà đi và bặt tin từ ngày đó. Gia đinh đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký tìm người thân

Tìm kiếm nâng cao

Liên hệ

Zalo Official Account