Tìm người thân

MS10793: Nguyễn Thị Tám tìm cháu Bùi Thị Tuyền

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyền

Năm thất lạc: 1991

Bùi Thị Tuyền trước khi thất lạc

Bùi Thị Tuyền trước khi thất lạc

Bà Nguyễn Thị Tám đăng ký tìm cháu là Bùi Thị Tuyền, sinh năm 1970, tại Thái Bình.

Năm 1991, sau khi thi rớt đại học, chị Tuyền nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Một lần, chị Tuyền cãi nhau với em trai, bị bố la nên bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *