Tìm người thân

MS12627: Nguyễn Thị Tài  tìm Nguyễn Thị Kim Ly    

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ly

Tên cha: J.S. Haviland

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tài

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Tài

Bà Nguyễn Thị Tài đăng ký tìm con Nguyễn Thị Kim Ly, sinh năm 1968. Quê Phú Yên.    

Trước năm 1968, bà Nguyễn Thị Tài lập gia đình với ông J.S. Haviland, làm việc tại phi trường Tân Sơn Nhất. Năm 1968, bà Tài sinh con gái, đặt tên là Nguyễn Thị kim Ly. Năm 1973, ông J.S. Haviland bị bệnh và qua đời tại Mỹ. Năm 1975, ông Pinea là bạn của ông J.S. Haviland đã đề nghị xin nhận chị Kim Ly làm con nuôi để đem qua Mỹ. Tháng 3/1975, chị Kim Ly theo ông Pinea sang Hawaii sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *