Tìm người thân

MS16516: Nguyễn Thị Tắc tìm em gái kết nghĩa Quách Thị Thôi

Họ và tên: Quách Thị Thôi

Quê quán: Quảng Nam

Năm thất lạc: 1980

Bà Nguyễn Thị Tắc đăng ký tìm em kết nghĩa Quách Thị Thôi, sinh khoảng năm 1952. Quê Quảng Nam.

Trước năm 1980, bà Nguyễn Thị Tắc có một người em kết nghĩa tên là Quách Thị Thôi, là người cùng quê, mồ côi cha mẹ. Năm 1980, gia đình bà Tắc vào Đồng Tháp lập nghiệp, rồi bặt tin bà Thôi đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *