Tìm người thân

MS11988: Nguyễn Thị Ta tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Quê quán: Quảng Ngãi

Năm thất lạc: 1963

Nguyen Thi Xuan luc con nho

Nguyễn Thị Xuân (tức Nguyễn Thị Ta) lúc trẻ

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Xuân, tên lúc nhỏ là Nguyễn Thị Ta, sinh khoảng năm 1952, rất mong tìm được gia đình. Quê Quảng Ngãi.

Bà Ta nhớ tên cha mẹ là Nguyễn Văn Trong và Trần Thị Ba. Bà Ta sinh ra trong gia đình có 7 người con là Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thất, Nguyễn Thị Ta, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Phu và Nguyễn Văn Phàng.

Năm 1963, bà Ta đi ở cho gia đình ông Quang, là trung úy chế độ cũ. Cũng trong năm đó, Quảng Ngãi xảy ra trận lụt lớn, gia đình bà đi sơ tán rồi thất lạc từ ngày đó. Sau đó, bà Ta theo vợ chồng trung úy Quang vào Sài Gòn sinh sống. Không lâu sau, gia đình ông Quang sang Mỹ định cư, bà Ta lưu lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *