Tìm người thân

MS18859: Nguyễn Thị Sơn tìm con Nguyễn Thị Hồng

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng

Năm sinh: 1997

Tên mẹ: Nguyễn Thị Sơn

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Ngọc

Năm thất lạc: 1997

Bà Nguyễn Thị Sơn, quê Hà Nội mong tìm con gái Nguyễn Thị Hồng được cho làm con nuôi năm 1997.

Tháng 03/1997, bà Sơn sinh đôi được 2 bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Ngọc. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà Sơn phải cho chị Hồng đi làm con nuôi khi chị được 3 tháng tuổi. Bố nuôi chị Hồng là một bộ đội, ông có vợ làm cửa hàng dược ở bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Gia đình nghe thông tin là chị Hồng được đón về nhà ở và được đặt lại tên là Thảo. Từ đó thì không còn thông tin gì về chị Hồng nữa.

Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Thị Ngọc

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *