Tìm người thân

MS12511: Nguyễn Thị Soa tìm con Lê Văn Khích

Họ và tên: Lê Văn Khích

Năm sinh: 1954

Năm thất lạc: 1975

Ảnh ông Lê Văn Khích

Cụ Nguyễn Thị Soa đăng ký tìm con Lê Văn Khích, tức Lễ, sinh năm 1954. Quê Quảng Trị. Bố là cụ Lê Văn Xiêm. Các em là Hải, Hoa và Hùng.

Năm 1975, chiến sự loạn lạc, ông Khích chạy loạn vào Đà Nẵng rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *