Tìm người thân

MS15394: Nguyễn Thị Sen tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Sen

Tên cha: Nguyễn Văn Thoa

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mai

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Đồng

Năm thất lạc: 1954

Bà Nguyễn Thị Sen

Bà Nguyễn Thị Sen đăng ký tìm gia đình tại Hà Tây.

Bố mẹ bà Nguyễn Thị Sen là hai cụ Nguyễn Văn Thoa và Nguyễn Thị Mai. Em trai là Nguyễn Văn Đồng. Chồng tên Hiền. Các con là Hải, Thìn, và Ẩm.

Trước năm 1954, bà Nguyễn Thị Sen lập gia đình với ông Hiền và sinh được 3 con là Hải, Thìn, Ẩm. Năm 1954, bà Sen bị giặc Pháp đi càn vào làng rồi bắt xuống tàu di cư vào Nam nên thất lạc với gia đình đến nay

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]