Tìm người thân

MS15913: Nguyễn Thị Sàng tìm cậu Nguyễn Hữu Biểu

Họ và tên: Nguyễn Hữu Biểu

Năm thất lạc: Trước năm 1966

Gia đình mong biết tin cậu Nguyễn Hữu Biểu, sinh năm 1944, quê Hà Nam.

Trước năm 1966, ông Nguyễn Hữu Biểu thoát ly gia đình. Năm 1967, ông Biểu quay về quê thăm gia đình nhưng không gặp do gia đình chuyển lên Bắc Giang sinh sống. Tại đây, ông Biểu cho biết ông đang làm thợ may tại Nông Cống, Thanh Hóa, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *