Tìm người thân

MS2702: Nguyễn Thị Sâm tìm bác ruột Nguyễn Thị Trăn

Họ và tên: Nguyễn Thị Trăn

Năm sinh: khoảng 1928

Quê quán: Phương Độ, Vị Xuyên, Hà Giang.

Tên cha: Nguyễn Văn Định

Tên mẹ: Giàng Sì Thèn

Năm thất lạc: 1958

Gia đình mong biết tin bà Nguyễn Thị Trăn, sinh khoảng năm 1943-1945, cùng con cháu của bà.

Trước kia, cụ Nguyễn Văn Định, quê tại Vị Xuyên, Hà Giang đi lính cho Pháp, đóng quân tại huyện Hoàng Su Phì. Tại đây, cụ lập gia đình với cụ bà Giàng Sì Thèn và sinh được 5 người con lần lượt là Trăn, Bình, Thình, Ý và con út là Nga, đã mất lúc 5 tuổi.

Năm 1958, cụ Định đưa người con gái cả tên Trăn, lúc đó mới 13-15 tuổi sang Pháp rồi biệt tin. Sau này, cụ Vương Thị Mẩy sống tại Pháp có về thăm con cháu ở huyện Hoàng Su Phì tìm giúp thông tin thân nhân của bà Trăn. Tuy nhiên, khi gia đình tìm đến con cháu của cụ Mẩy thì cũng không còn liên lạc được với bà Trăn và gia đình của bà.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *