Tìm người thân

MS14731: Nguyễn Thị Rum tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Rum

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Rum

Bà Nguyễn Thị Rum, sinh khoảng năm 1942, đăng ký tìm gia đình.

Bà Nguyễn Thị Rum không nhớ tên mình cũng như tên bố mẹ ruột. Năm 1945, bà Rum được mẹ ruột mang đến Hạ Trại, Bùi Chu gởi cho bố mẹ nuôi nhờ hai cụ trông giúp, chiều sẽ quay lại đón, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]