Tìm người thân

MS6344: Nguyễn Thị Rô tìm anh Nguyễn Năm Căn

Họ và tên: Nguyễn Năm Căn

Quê quán: Hà Nội

Năm thất lạc: 1950

Bà Nguyễn Thị Rô

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Rô, đăng ký tìm anh là Nguyễn Năm Căn, cùng con cháu của ông. Quê Hà Nội.

Năm 1950, ông Căn bị Pháp bắt đi vào Nam làm cao su rồi bặt tin từ ngày đó. Khoảng năm 1955, có một người cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc cho biết ông Căn đã lập gia đình và sống cùng gia đình bên vợ tại Tuy An, Phú Yên. Mẹ vợ ông tên là Bùi Thị Xá.

Sau này, gia đình cũng tìm đến Phú Yên hỏi thăm nhưng không có thông tin gì của ông Căn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *