Tìm người thân

MS8999: Nguyễn Thị Quỳnh Mai tìm ông ngoại Trần Thanh Xuân

Họ và tên: Trần Thanh Xuân

Năm thất lạc: Tháng 8/1977

Ông Trần Xuân Thanh

Ông Trần Xuân Thanh

Gia đình rất mong biết thông tin về ông Trần Thanh Xuân, sinh năm 1932, tại Rạch Giá, Kiên Giang.

Năm 1954, ông Xuân đi tập kết ra Bắc rồi kết hôn với bà Lê Thị Hồi, quê Hà Tây. Ông bà sinh được 3 người con là Hương, Cúc và Hồng. Năm 1965, ông Xuân chuyển đơn vị vào Nam, công tác tại Ban Quân quản Kiên Giang. Năm 1975, ông về thăm vợ con và cho biết sẽ đưa gia đình vào miền Nam sinh sống. Hai tháng sau, ông Xuân trở vào đơn vị và vẫn liên lạc với vợ con.

Tháng 8/1977, gia đình nhận được một bức điện tín của ông Xuân báo rằng ông chuẩn bị đi công tác đặc biệt rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]