Tìm người thân

MS15921: Nguyễn Thị Quế tìm em Nguyễn Thị Bảy

Họ và tên: Nguyễn Thị Bảy, tức Bảy Chuột,

Tên cha: Nguyễn Văn Biên

Tên mẹ: Đào Thị Biên

Tên anh-chị-em: Bốn, Quế và Sáu

Bà Nguyễn Thị Quế

Bà Nguyễn Thị Quế đăng ký tìm em Nguyễn Thị Bảy, tức Bảy Chuột, sinh khoảng năm 1945, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Nguyễn Văn Biên và Đào Thị Biên. Các anh chị là Bốn, Quế và Sáu.

Do cha mẹ mất sớm nên bà Nguyễn Thị Bảy sống với chị là bà Nguyễn Thị Bốn và chị Nguyễn Thị Quế tại Quảng Nam. Sau đó, bà Bảy theo cụ Chiểu có chồng tên Lê Đắc, là người cùng quê, vào Bình Thuận tìm việc làm rồi mất liên lạc với gia đình cho đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *