Tìm người thân

MS16461: Nguyễn Thị Phượng tìm cha Nguyễn Ngọc Anh

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh

Năm thất lạc: 1998

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Chị Nguyễn Thị Phượng đăng ký tìm cha Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1961. Quê Hà Tĩnh.

Trước năm 1992, ông Nguyễn Ngọc Anh đi bộ đội. Ông Anh bị thương ở đầu nên bị ảnh hưởng tinh thần không được ổn định. Năm 1992, ông Anh cùng gia đình vào Lâm Đồng lập nghiệp.

Năm 1998, ông Anh cùng gia đình về quê xây mộ. Ngày 12/10/1998, ông Anh được người em trai là Nguyễn Bá Danh đưa ra bến xe tại Bãi Vọt, Hà Tĩnh để vào Lâm Đồng, rồi bặt tin đến nay.

Khi đi, ông Anh mặc quần màu sẫm, áo màu xanh nhạt có hai túi phía trước.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *