Tìm người thân

MS17056: Nguyễn Thị Phương Lan tìm cha Nguyễn Thanh Toàn

Họ và tên: Nguyễn Thanh Toàn

Năm thất lạc: 1993

Chị Nguyễn Thị Phương Lan đăng ký tìm cha Nguyễn Thanh Toàn, tức Phương Anh.

Chị Lan được người thân kể lại: Ông Nguyễn Thanh Toàn là nghệ sĩ cải lương, nghệ danh là Phương Anh, không rõ quê ông ở đâu. Khoảng năm 1980, ông Toàn đến Quảng Ngãi biểu diễn. Năm 1981, ông Toàn chung sống với một người phụ nữ địa phương và sinh được người con gái là Nguyễn Thị Phương Lan. Năm 1993, ông Toàn quay lại Quảng Ngãi thăm chị Lan 1 lần , rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *