Tìm người thân

MS10535: Nguyễn Thị Nhường tìm hai anh Tín và Khiêm

Họ và tên: Nguyễn Văn Tín và Nguyễn Văn Khiêm

Tên cha: Ngô Văn Thi

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nguyện

Tên anh-chị-em: Nguyễn Văn Thực , Nguyễn Văn Thà

Năm thất lạc: 1945

Bà Nguyễn Thị Nhường rất mong biết tin anh Nguyễn Văn Tín, sinh khoảng năm 1930, và Nguyễn Văn Khiêm, sinh khoảng năm 1934. Quê Nam Định.

Bà Nhường, ông Tha và ông Thức

Bà Nhường, ông Tha và ông Thức

Cụ Thi Trung lấy vợ tên là Nguyễn Thị Nguyện rồi sinh được 5 người con là Tín, Thực, Thà, Khiêm và Nhường. Không rõ năm nào, vợ chồng cụ Trung đưa các con lên Bắc Ninh lập nghiệp. Năm 1945, vợ chồng cụ Trung mất, mấy anh em bà Nhường lưu lạc tứ tán. Sau này bà Nhường tìm được ông Thực và ông Thà, còn ông Tín và ông Khiêm thì bặt tin từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *