Tìm người thân

MS3437: Nguyễn Văn Nhân tìm em trai

Họ và tên: Tìm em chưa biết tên

Năm sinh: khoảng 1941

Năm thất lạc: 1945

Ông Nguyễn Văn Nhân rất mong tìm được thông tin về người em trai mà ông không nhớ tên. Khoảng năm 1945, khó khăn đói kém, bà nội dẫn hai anh em ông Nhân đi từ Nam Định về Chợ Sắt, Hải Phòng. Một mình không thể lo cho hai cháu, nên bà nội đành cho ông Nhân cho một gia đình tại đây. Sau đó, bà nội dẫn em trai ông Nhân đi đâu thì không rõ. Khi thất lac, ông Nhân koảng 6-7 tuổi còn em trai mới 4 tuổi

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *