Tìm người thân

MS15498: Nguyễn Thị Nhuận tìm gia đình cho con nuôi

Họ và tên: Tìm gia đình cho con nuôi

Năm thất lạc: 1979

Anh Nam Anh

Bà Nguyễn Thị Nhuận đăng ký tìm gia đình cho con nuôi.

Tháng 9/1979, bà Nguyễn Thị Nhuận đi chợ Rồng, Nam Định thì gặp một người phụ nữ khoảng 23 tuổi bồng theo một bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ mang bé trai cho bà Nhuận nhận làm con nuôi. Khi đó, bà Nhuận có nói quê bà ở Thường Tín, Hà Tây cũ, rồi bặt tin đến nay. Bé trai sau đó được bà Nhuận đặt tên là Nam Anh.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *