Tìm người thân

MS21653: Nguyễn Thị Nhuận tìm con Nguyễn Thị Quyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên

Năm thất lạc: 1994

Bà Nguyễn Thị Nhuận tìm con Nguyễn Thị Quyên, quê Việt Yên, Bắc Giang

Chị Nguyễn Thị Quyên

Năm 1994, chị Nguyễn Thị Quyên bỏ nhà đi cùng chị Thu, là người cùng làng. Năm 2009, chị Thu về thăm nhà và cho biết 2 chị bị bán sang Trung Quốc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]