Tìm người thân

MS7469: Nguyễn Thị Nhị tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: Năm 1943

Bà Nguyễn Thị Nhị

Bà Nguyễn Thị Nhị

Bà  Nguyễn Thị Nhị tha thiết mong tin người thân ruột thịt, thất lạc từ năm 1943.

Bà Nhị được kể lại rằng. Năm 1943, bà được khoảng 4 tuổi, mẹ ruột đưa bà ra chợ Hà Đông cho một người phụ nữ làm con nuôi. Khi đó, mẹ không cho biết thông tin gì về mình và con gái. Sau khi nuôi bà Nhị được một thời gian, mẹ nuôi đưa bà lên Thái Nguyên lánh chiến sự. Đến năm 1946, cụ mang con nuôi cho lại cụ Xương. Từ đó đến nay, bà Nhị không biết thêm thông tin gì về mẹ ruột của mình nữa.

Bà Nhị có nốt ruồi sau đuôi mắt trái từ lúc còn bé.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *