Tìm người thân

MS10739 : Nguyễn Thị Nhận tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhận

Năm thất lạc: 1950

Bà Nguyễn Thị Nhận, sinh năm 1950 đăng ký tìm gia đình.

Theo thông tin từ mẹ nuôi bà Nguyễn Thị Nhận kể lại. Ngày 27/6/1950, mẹ nuôi bà Nhận không có con nên cụ cùng em gái đi đến cô nhi viện nhà thờ đá Phát Diệm,Ninh Bình để xin con nuôi. Khi đi đến cổng nhà thờ, mẹ nuôi gặp người mẹ bồng bé gái mới sinh 15 ngày tuổi. Người mẹ nói chồng bà đi chiến khu, cuộc sống khó khăn không nuôi nổi con nên mang đi tìm người cho làm con nuôi. Lúc trao con cho mẹ nuôi, bà mẹ nói mình ở Lưu Phương Thượng, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *