Tìm người thân

MS4355: Nguyễn Thị Nguyệt tìm cha mẹ ruột

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1956

Cô Nguyễn Thị Nguyệt

Cô Nguyễn Thị Nguyệt

Người trong hình là cô Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 1956, ở Đồng Tháp, từ nhỏ đã sống cùng cha mẹ nuôi không có một thông tin gì về mẹ ruột. Khi lớn lên cô nghe cha mẹ nuôi kể lại là năm 1956, lúc đó cô được 3 ngày tuổi thì mẹ ruột mang đến trại lính cho, rồi có một người tên Tiến (thường gọi là ông trùm Tiến) nhận làm con nuôi, sau này ông Tiến cho gia đình người bạn cùng làm trong chế độ cũ làm con nuôi. Ngoài những thông tin ít ỏi trên, cô Nguyệt không biết được thông tin gì về nguồn gốc của mình nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]