Tìm người thân

MS7537: Nguyễn Thị Nguyên tìm con Nguyễn Văn Thọ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thọ

Năm thất lạc: 1983

Nguyễn Văn Thọ trước khi thất lạc

Nguyễn Văn Thọ trước khi thất lạc

Bà Nguyễn Thị Nguyên mong muốn tìm con nuôi là Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1963, mất liên lạc từ năm 1983.

Anh Thọ được vợ chồng ông Nguyễn Văn Liên và bà Nguyễn Thị Nguyên nhận làm con nuôi từ khi mới lọt lòng. Năm 1983, anh Thọ bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó. Có người quen gặp anh Thọ ở Tp.HCM nhưng khi vợ chồng bà Nguyên vào tìm thì anh đã chuyển đi nơi khác.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *