Tìm người thân

MS20078: Nguyễn Thị Nguyên Thùy tìm gia đình bác Nguyễn Kim Long

Họ và tên: Nguyễn Kim Long

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1964

Chị Nguyễn Thị Nguyên Thùy mong tìm gia đình bác Nguyễn Kim Long, sinh năm 1945. Mất liên lạc sau khi sang Pháp năm 1964.

Ông Long là con thứ 3 trong gia đình có đông anh chị em Nhị, Huỳnh, Phụng, Hoàng, Hoanh, Tuyết, Ngân, Yến, Thanh, Kiệt và Tuấn. Bố mẹ là hai cụ Nguyễn Văn Nở và Diệp Thị Gương. Gia đình sống ở Đức Trọng, Lâm Đồng.

Năm 1964, ông Long được học bổng sang Pháp du học ngành bác sĩ. Tại Pháp, ông kết hôn cùng bà Đinh Ngọc Hương rồi sinh được 3 con là Jimmy, Tony và con gái Juzane. Các con của ông Long có theo mẹ về thăm gia đình nội một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *